คาร์ม๊อบชลบุรี ราษฎรไทยไม่ทน

คาร์ม๊อบชลบุรี ราษฎรไทยไม่ทน เมื่อ 8 ส.ค.64 การจัดกิจกรรมของกลุ่มมวลชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีแกนนำกลุ่ม

Read more