นวด-สปา หัวหิน ร้องขอเปิดกิจการ เหมือนเซเว่นเปิด 24 ชม.

กรณีเกิดการระบาดโรคไวรัสติดเชื้อโควิด 19 ระลอกสองทั่วประเทศ รัฐบาลโดย ศบค. ได้ออกคำสั่งประกาศปิดสถาน

Read more