ผู้ค้าม็อบผู้ว่า สั่งปิดร้านค้า ทำไมเซเว่น 7-11 เปิด 24 ชม.

จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ 19 ม.ค.64 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้มีกลุ่มบุคคลได้มาทำการติดป้ายผ้าที่รั้วหน้าศาลากลาง

Read more