อัจฉริยะ แฉผบ.ทบ. กองทัพ เอี่ยวค้าoาวุธ รถ แรงงาน ผิดกฎหมาย

อัจฉริยะ แฉผบ.ทบ. กองทัพ เอี่ยวค้าoาวุธ รถ แรงงาน ผิดกฎหมาย เมื่อ 2 พ.ย.64 เวลา 1330 ที่ บก.ทบ. นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

Read more