เดือดเลือกตั้งซ่อมชุมพร ยิ ງรถแห่ป้ายหาเสียงในการเลือกตั้ง พรรคกล้า

เดือดเลือกตั้งซ่อมชุมพร ยิ ງรถแห่ป้ายหาเสียงในการเลือกตั้ง พรรคกล้า รายงานเหตุการณ์การใช้oาวุธในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม

Read more