ราษฎร นักเรียนเล ว ม็อบต้านเหยีย ดเพ ศในโรงเรียน

ราษฎร นักเรียนเล ว ม็อบต้านเหยีย ดเพ ศในโรงเรียน เมื่อ 18 มิ.ย.64 ที่ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเล ว

Read more