กลุ่ม MOB FEST จัดกิจกรรม แก้ได้แก้! เขียนแก้รัฐธรรมนูญ

14 พ.ย.63 กลุ่ม MOB FEST จัดกิจกรรม แก้ได้แก้! เขียนแก้รัฐธรรมนูญ : สถานที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : กลุ่ม MOB FEST แกนนำ น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์

Read more