แรงงานข้ามชาติไม่ทน ม็อบเรียกร้องเงินเยียวยา

แรงงานข้ามชาติไม่ทน ม็อบเรียกร้องเงินเยียวยา เมื่อ 30 มิ.ย.64 เวลา 08.48 น. ที่ป้ายรถประจำทาง หน้าสำนักงาน

Read more