ทิวากร ราษฎรขอนแก่น ม็อบแสดงสัญลักษณ์หมิ่นสถาบัน

ทิวากร ราษฎรขอนแก่น ม็อบแสดงสัญลักษณ์หมิ่นสถาบัน เมื่อ 3 มิ.ย.64 เวลา 1120 – 1140 นายทิวากร วิถีตน ได้เดินทางจากบ้านพัก

Read more