แกนนำปราศรัย ม็อบไทยไม่ทน ร้องประยุทธ์ลาออก

แกนนำปราศรัย ม็อบไทยไม่ทน ร้องประยุทธ์ลาออก เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน

Read more