ราษฎรเชียงใหม่ไม่ทน ม็อบไล่ประยุทธ์ ออกไป

ราษฎรเชียงใหม่ไม่ทน ม็อบไล่ประยุทธ์ ออกไป เมื่อ 18 ก.ค. 64 เวลา 1600 นศ.มช.กลุ่มเห็นต่างทางการเมือง

Read more