ม่อนราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงวัคซีน ถูกตีหัวแต ก

ม่อนราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงวัคซีน ถูกตีหัวแต ก เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎรนนทบุรี

Read more

ราษฎรนนทบุรี ม่อนอาชีวะ ม็อบทวงวัคซีนโควิด

ราษฎรนนทบุรี ม่อนอาชีวะ ม็อบทวงวัคซีนโควิด เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎรนนทบุรี

Read more