คฝ. สลายม๊อบราษฎรทะลุฟ้า หนีวุ่น

คฝ. สลายม๊อบราษฎรทะลุฟ้า หนีวุ่น เมื่อ 11 ส.ค.64 ราษฎรทะลุฟ้า ม๊อบเดินไปบ้านประยุทธ์ รวมตัวที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Read more

ราษฎรทะลุฟ้า ม๊อบเดินไปบ้านประยุทธ์ ราบ1

ราษฎรทะลุฟ้า ม๊อบเดินไปบ้านประยุทธ์ ราบ1 เมื่อ 11 ส.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) กลุ่มทะลุฟ้า

Read more