ราษฎรแท็กซี่ไม่ทน ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์

ราษฎรแท็กซี่ไม่ทน ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อ 20 ก.ค.64 ที่ พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มแท็กซี่ ไม่ทน

Read more