ราษฎรแท็กซี่ ไม่ทน ยื่นหนังสือถึง พรรคภูมิใจไทย

ราษฎรแท็กซี่ ไม่ทน ยื่นหนังสือถึง พรรคภูมิใจไทย เมื่อ 20 ก.ค.64 ที่ พรรคภูมิใจไทย กลุ่มแท็กซี่ ไม่ทน

Read more