ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ รอทวงรถที่ถูกยึด

ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ รอทวงรถที่ถูกยึด เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎรนนทบุรี

Read more