คนรุ่นใหม่นนทบุรี ฟ้องสภา รัฐคุกคามประชาชน

คนรุ่นใหม่นนทบุรี ฟ้องสภา รัฐคุกคามประชาชน เมื่อ 18 ส.ค. 64 เวลา 1100 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายคนรุ่น

Read more