ชาวเมียนมา เชียงใหม่ ประณามการยึดอำนาจของ ทมม.

ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 1 ก.พ.64 เวลา 1530 น. ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 20 คน

Read more