ราษฎรทะลุฟ้า ร้องUN รัฐใช้ความรุนแรงกับม๊อบ

ราษฎรทะลุฟ้า ร้องUN รัฐใช้ความรุนแรงกับม๊อบ เมื่อ 21 ส.ค.64 ที่ หน้าตึกองค์การสหประชาชาติ กลุ่มทะลุฟ้า

Read more