อานนท์ รายงานตัวรับทราบข้อหา ที่ สน.พหลโยธิน

เมื่อ 21 ม.ค.64 ที่ สน.พหลโยธิน กรณีนายอานนท์ นำภา, นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์

Read more