การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. แทนนายสิระ เจนจาคะ

การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 9 กทม. แทนนายสิระ เจนจาคะ เมื่อ 6 ม.ค.65 ที่สำนักงานเขตหลักสี่ กรณี กกต.ประจำ

Read more