รวมพลใหญ่ ราดสะดอนอีสาน ไล่บิ๊กตู่

จ.ขอนแก่น เมื่อ 20 ก.พ.64 การจัดกิจกรรม “รวมพลใหญ่ ราดสะดอนอีสาน” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนศรีจันทร์ฯ จุดที่ 1

Read more