ราษฎรนักเรียนเลว ม็อบปลดโซ่ตรวน ​แห่งพันธนาการ อำนาจ​นิยม

ราษฎรนักเรียนเลว ม็อบปลดโซ่ตรวน ​แห่งพันธนาการ อำนาจ​นิยม เมื่อ 29 ม.ค. 65 ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเลว

Read more

ราษฎร นักเรียนเล ว ม็อบต้านเหยีย ดเพ ศในโรงเรียน

ราษฎร นักเรียนเล ว ม็อบต้านเหยีย ดเพ ศในโรงเรียน เมื่อ 18 มิ.ย.64 ที่ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเล ว

Read more