ราษฎรนันทพงศ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐสร้างหนี้ แย่สุด

ราษฎรนันทพงศ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐสร้างหนี้ แย่สุด เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน

Read more