ราษฎรปฎิวัติการศึกษาไทย ม็อบต้านเรียนออนไลน์

ราษฎรปฎิวัติการศึกษาไทย ม็อบต้านเรียนออนไลน์ เมื่อ 13 ก.ค.64 ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มปฎิวัติการศึกษา

Read more