กลุ่มไทรักษา ประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มไทรักษา ประกาศ 10 ข้อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 1000 น. กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

กลุ่มไทรักษา ไม่เห็นด้วยคณะราษฎรปฏิรูปสถาบัน

กลุ่มไทรักษา ไม่เห็นด้วยคณะราษฎรปฏิรูปสถาบัน เมื่อ 13 ต.ค. 64 ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Read more