ราษฎรประสงค์ ตั้งโต๊ะขอชื่อ ยกเลิก ม.112

ราษฎรประสงค์ ตั้งโต๊ะขอชื่อ ยกเลิก ม.112 เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 1600 น. ที่แยกราชประสงค์ กรณีกลุ่มราษฎร และ แนวร่วม

Read more