ราษฎรหมอไม่ทน บุกทวงวัคซีนโควิด เชื้อเป็น

ราษฎรหมอไม่ทน บุกทวงวัคซีนโควิด เชื้อเป็น เมื่อ 7 ก.ค.64 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

Read more

ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด

ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด เมื่อ 7 ก.ค.64 ที่รัฐสภา เกียกกาย กลุ่มภาคีบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกับ หมอไม่ทน

Read more