ราษฎรเศวต ไทยไม่ทน จวกรัฐจัดเลี้ยงที่ภูเก็ต

ราษฎรเศวต ไทยไม่ทน จวกรัฐจัดเลี้ยงที่ภูเก็ต เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน

Read more