ราษฎรไม่ทน ปราศรัยจวกรัฐบาลยับ ไล่เผด็ จกา ร

ราษฎรไม่ทน ปราศรัยจวกรัฐบาลยับ ไล่เผด็ จกา ร เมื่อ 31 พ.ค. 64 ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กลุ่ม People

Read more