ราษฏรขอนแก่น ม็อบไม่ทน อยู่อย่างทาส

เมื่อ 12 ก.พ.64 การจัดกิจกรรมของกลุ่มราษฏรขอนแก่น ที่บริเวณบึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Read more

ราษฏรขอนแก่น ม็อบปล่อย กวิ้น-อานนท์

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายราษฏรจังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้ ตามที่ปรากฏข่าวสารใน 12 ก.พ.64 กลุ่มเครือข่าย

Read more