มายด์ รุ้ง ราษฏรประสงค์ยกเลิก 112 ม็อบ 31 ตุลา

มายด์ รุ้ง ราษฏรประสงค์ยกเลิก 112 ม็อบ 31 ตุลา เมื่อ 24 ต.ค.64 ที่ศาลฎีกา กลุ่มราษฎร วัตถุประสงค์ แถลงข่าว ม็อบ 31 ตุลาคม

Read more