คณะราษฎรลพบุรี รำลึก 89 ปี เปลี่ยนการปกครอง

คณะราษฎรลพบุรี รำลึก 89 ปี เปลี่ยนการปกครอง เมื่อ 24 มิ.ย.64 กลุ่มคณะราษฎรลพบุรี จัดกิจกรรม บริเวณหน้า

Read more