“สกลนคร” พบสีสเปรย์พ่นรูปหมุดคณะราษฎร คาดฝีมือกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง

“สกลนคร” พบสีสเปรย์พ่นรูปหมุดคณะราษฎร คาดฝีมือกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง

Read more