รุ้งราษฎร กรีดแขน ร้องยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบัน

รุ้งราษฎร กรีดแขน ร้องยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบัน เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 1900 น. ที่แยกราชประสงค์ กรณีกลุ่มราษฎร

Read more