ราษฎรประชาชนคนไทย ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบประยุทธ์และพวก

ราษฎรประชาชนคนไทย ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบประยุทธ์และพวก เมื่อ 29 มิ.ย.64 ที่ สนง.ป.ป.ช. กรณีกลุ่มประชาชน

Read more