เอกชัย ยื่น EU อายัดทรัพย์ ผู้เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิ์ในไทย

6 ม.ค. 64 ที่ สถานทูต EU (European Union Delegation) ชั้น 10 อาคาร Athenee Tower (ถ.วิทยุ) กรณี นายเอกชัย หงส์กังวาน

Read more