ราษฎรพลเมืองเสมอกัน ม็อบยืนหยุดทรราช ต้านเผด็จการ

  ราษฎรพลเมืองเสมอกัน ม็อบยืนหยุดทรราช ต้านเผด็จการ เมื่อ 8 ต.ค.64 เวลา 17.00-18.15 กลุ่มพลเมืองเสมอกัน

Read more