ราษฎรไทยไม่ทน ร้องพรรคชาติไทยพัฒนา ออกพรรคร่วม

ราษฎรไทยไม่ทน ร้องพรรคชาติไทยพัฒนา ออกพรรคร่วม เมื่อ 15 ก.ค. 64 เวลา 1310 น. กลุ่มไทยไม่ทน

Read more