หมอทศพร ร้องทูต Us ขอบริจาควัคซีนโควิ ด

หมอทศพร ร้องทูต Us ขอบริจาควัคซีนโควิ ด เมื่อ 19 ก.ค.64 เวลา 10.40 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

Read more