อานนท์ คาร์ม๊อบ จวกรัฐบาลลุงตู่ล้มเหลว วัคซีนทิพย์

อานนท์ คาร์ม๊อบ จวกรัฐบาลลุงตู่ล้มเหลว วัคซีนทิพย์ เมื่อ 1 ส.ค.64 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง

Read more