กลุ่มนักเรียนเลว แสดงเชิงสัญลักษณ์วันครู โผล่ราดสี หน้ากระทรวง ศธ.

เมื่อ 16 ม.ค.64 ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

Read more