หมอทศพร นำราษฎรอาลัย ผู้พลีชีพทะลุแก๊ส สน.ดินแดง

หมอทศพร นำราษฎรอาลัย ผู้พลีชีพทะลุแก๊ส สน.ดินแดง เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 0900 ที่ วัดน้อยสุวรรณนาราม หรือวัดคลองเก้า

Read more