ราษฎรขอนแก่น ไม่ทนเป็นทาส ยกเลิก 112

ราษฎรขอนแก่น ไม่ทนเป็นทาส ยกเลิก 112 เมื่อ 13 ธ.ค. 64 เวลา 1530-1600 กลุ่มราษฎรขอนแก่น

Read more