“กลุ่มครูขอสอน” เปิดเวทีหน้า ศธ. แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เสียดสีระบบการศึกษาไทย

: 4 ต.ค. 63 “กลุ่มครูขอสอน” เปิดเวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เสียดสีระบบการศึกษาไทย

Read more