เส้นเวลาม็อบชนม็อบกลุ่มนักเรียนเลว MOB FEST ระหว่างกลุ่มปกป้องสถาบัน เฝ้ารับเสด็จ

14 พ.ย.63 เส้นเวลากลุ่มนักเรียนเลว ร่วมกับกลุ่ม MOB FEST เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาระบบการศึกษา

Read more