กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน รับข้อหาคดี ม.112

ที่จังหวัดลำปาง ความเคลื่อนไหว​ ของกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน เมื่อ 25 ม.ค.64 เวลา 1000 น. แกนนำกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน

Read more