“แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ รับเรื่องตรวจสอบทุจริต ก่อสร้างสนามฟุตซอล

7 ต.ค. 63 : 09.30 น. สุภรณ์ อัตถาวงศ์(แรมโบ้) รับเรื่องตรวจสอบมูลเหตุแห่งการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ.ได้มีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จำนวนประมาณ 60 คน นำโดย นายสมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ[…]

Read more