สมบัติ Car mob ม็อบรถยนต์ ไล่รัฐบาลประยุทธ์

สมบัติ Car mob ม็อบรถยนต์ ไล่รัฐบาลประยุทธ์ เมื่อ 3 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม Car mob ม็อบรถยนต์

Read more

สมบัติ Car mob ม็อบรถยนต์ ไล่รัฐบาลบิ๊กตู่

สมบัติ Car mob ม็อบรถยนต์ ไล่รัฐบาลบิ๊กตู่ เมื่อ 3 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม Car mob ม็อบรถยนต์ นำโดยนายสมบัติ

Read more