ราษฎรสมบูรณ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐเปิดเที่ยวภูเก็ต โควิ ดหนัก

ราษฎรสมบูรณ์ ไทยไม่ทน จวกรัฐเปิดเที่ยวภูเก็ต โควิ ดหนัก เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคี

Read more